KEHITYSKESKUSTELU

Kehityskeskusteluksi kutsutaan työotteen tai elämäntilanteen selkiinnyttämistä keskustelun avulla. Se on myös oman itsen kehittämistä.

Työskentely tuottaa osallistujille:

Yksilölle se merkitsee pysähtymistä, rentoutumista, itsestä oppimista.

Keskustelutiheys ja kesto sovitaan tarpeen ja tavoitteiden mukaan. Keskustelukerran kesto on yksilöltä 45 min/ kerralta..

Ryhmäkeskustelun kesto on 90 min/ kerralta. Ryhmän hinta on neuvottelun mukaan.