LEIKKI

Ryhmille
ohjatut leikki hetket
irtiotoksi arjesta,
vapauttamaan,
rentouttamaan,
stressin katkaisuun,
lisäämään yhteistyökykyä,
synnyttämään me–henkeä.

Tavoitteina: