MINÄ ITSE

Koulutuspäivässä tutustutaan taitoihin, jotka auttavat elämän hankaluuksien ratkaisemisessa ja synnyttävät positiivista kehää

Tavoitteena tarjota

MINUUSKARTOITUS

Paras ystäväni–minä itse?
Pahin viholliseni–minä itse?
Millaisia vaikutuksia ajatuksillani on toimintaani ja toiminnallani mielialaani? Elämääni hallitsevat uskomukset itsestäni?
Olisiko nyt aika päästää piintyneistä ajatusmalleista irti, jotta uusien mahdollisuuksien virta saisi tilaa elämässäni?
Millaisia puolia itsessäni tahdon kehittää rakentaessani elämääni?
Kuka on vastuussa elämäni onnistumisesta?

Itseopiskelupäivän aikana liikutaan seuraavilla alueilla: