SUHDETAIDOT

Viestintätekniikan kurssi, jolla opetetaan rakentavan viestinnän taitoja.
Kuinka ilmaisemalla olet
selkeä.
Miten kuunnella toista
auttavasti.
Rakentaa ja säilyttää yhteyttä.

Käytännön harjoituksia.

Tavoitteena:

• edistää vuorovaikutusta

HUOLENPITO ITSESTÄ
Tietoa itsen tiedostamisesta ja ilmaisemisesta Omat rajat ovat toimivan huolenpidon perusta

HUOLENPITO TOISESTA
Opetellaan tarkkaavaista kuuntelua jolla vahvistat suhteitasi Viritys toisen aaltopituudelle

YHTEISTYÖ ON RISTIRIIDAN RATKAISU
Opetellaan keinoja tehdä rakentavia sopimuksia hankalissa tilanteissa Ratkaisu löytyy yhteisellä ”aiheen kartoituksella”

VUOROVAIKUTUSTYYLISI
Miten puhut? Mitä sanot?
Neljä tapaa viestiä ja kuunnella
Asenteen vaikutus kanssakäymisesi henkeen

Kurssiin sisältyy neljä kokoontumista
3 tuntia / kerta.

Illat koostuvat lyhyistä alustuksista ja työskentelystä.