ARJA HELENA PARTTI & STRESSIKOULU RESURGERE

Koulutuspalvelu Resurgere on toiminut vuodesta 2004 yhteisöjen viihtyvyyden, toimivuuden ja jaksamisen edistämiseksi. Tarjonnan painopistealue siirtyi stressin yksilöille aiheuttamien haittojen ennalta ehkäisyyn ja hoitoon, syntyi stressikoulu Resurgere 2005.

Stressikoulun eväillä liiallista stressiä voi oppia muuntamaan hyödyksi. Asiakkaalle annetaan työkaluja oman kehon huoltoon ja hoitoon, vuorovaikutuksen selkiinnyttämiseen. Leikkimielen ja luovuuden kirvoittaminen antavat yksilöille ja yhteisöille elinvoimaa.

Olen pohjakoulutukseltani sairaanhoitaja-diakonissa. Sairaanhoitajana ja perhetyössä olen auttanut ihmisiä selviytymään kriiseistä yli 15 vuoden ajan. Olen kehittänyt ammatillisia valmiuksiani jo 1980-luvun alusta lähtien, jolloin keskeistä toiminnassani oli vuorovaikutusedellytysten rakentaminen ja vahvistaminen niin yksilöille kuin yhteisöille. Vuosina 1996 – 2004 olen erikoistunut draamatyöhön, psykofyysiseen työskentelyyn, luovan ilmaisun menetelmiin, taideterapiaan, tanssiin sekä puhe ilmaisuun. Ilmaisutaidon ohjausta olen opiskellut vuosina 1985-99. Ja käytän näitä menetelmiä antamassani koulutuksessa.

Syvyyttä ja lujuutta työskentelyyni olen löytänyt perhetyön ohessa käymästäni intensiivisestä terapiasta. Olen oppinut ymmärrystä ja kuulemisen kykyä, tilannetajua sekä rohkeutta työkokemuksestani, koulutuksestani sekä työnohjauksestani.

Minulla on vahva usko ihmisen selviytymiseen.

Koulutukseni rakentaa hyvinvointia,
edistää vuorovaikutusta
ja tuo uskallusta.