TYÖNOHJAUS

Emotionaalisesti kuormittavissa työtehtävissä
työnohjaus varmistaa toiminnan
laatua. Se kehittää työntekijää ja työyhteisöä.
Työnohjaus käynnistää kehitysprosesseja jotka
lisäävät voimavaroja, työkykyä sekä
työssäjaksamista.

Työnohjaus:

Työnohjaus prosessin kesto sovitaan tavoitteiden sekä tilanteen pohjalta. Työnohjauskerran kesto on 60 min. Tapaamistiheys on keskimäärin
1 – 3 viikon välein.