TYÖYHTEISÖ

Tavoitteina:

Draaman keinoin haastavia ja vakavia asioita voidaan käsitellä turvallisesti. Mukana olijat voivat tunnistaa itseään kohtauksista, toisaalta laajentaa näkökulmaansa käsiteltävästä asiasta.
Näin osanottajat saavat toimintaansa vaihtoehtoja ja he voivat muuttaa käyttäytymistään halutessaan.

Esiin nousseista ongelmallisista kokemuksista rakennetaan ymmärrettävä, muunneltava, vuorovaikutteinen esitys. Kohtausta voidaan tehdä ehdotusten perusteella yhä uudelleen. Näin yhteistyöllä löydetään hyvä malli pulmallisen konfliktin hoitamiseen tai ratkaisemiseen.

Osallistuva työtapa on mukaansa tempaava ja mielenkiintoinen. Sanomaton tulee sanotuksi ja näkymätön näkyväksi. Mukana olevien tietoisuus tapahtuvasta laajenee. Löytyy uusia mahdollisuuksia toimia tilanteessa.